Prihláška na Denný tábor s Hopilandom 2016

Online formulár na prihlásenie dieťaťa do denného detského tábora s Hopilandom.

Dostupné termíny pre tábor:  

11.7.2016 do 15.7.2016  ,

18.7.2016 do 22.7.2016     ,

25.7.2016 do 29.7.2016 ,      

1.8.2016 do 5.8.2016,    

8.8.2016 do 12.8.2016,    

15.8.2016 do 19.8.2016,  

22.8.2016 do 26.8.2016. 

„Súhlasím s tým, aby spoločnosť VROX , s.r.o (ďalej jen „Spoločnosť“) ktorá akciu organizuje, spracovávala mnou poskytnuté osobné údaje a fotodokumentáciu z akcie pre marketingové účely spoločnosti tj. zasielanie informácií o poriadaných akciách prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zák. č. 428/2002 Zb., a to až do odvolania súhlasu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas môžete bezplatne odvolať na „info@hopiland.sk.“alebo na adrese Hopiland, Hurbanova 2, 03401 Ružomberok.